Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou, příspěvková organizace Jihočeského kraje

Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou, 37341

Logo firmy Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou patří mezi nejstarší zoologické zahrady České republiky, pro veřejnost byla otevřena 1. května 1939. V současné době chová a na více než 4,5 ha přístupných expozic prezentuje okolo 300 druhů zvířat především z Palearktické zoogeografické oblasti, včetně druhů České republiky. Nechybí ale ani menší exotické expozice představující faunu i flóru Austrálie, Jižní Ameriky a Afriky. Zoo Ohrada je významným turistickým cílem jižních Čech s průměrnou návštěvností kolem 250.000 lidí ročně. Chovem řady druhů zvířat je zapojena do evropských záchovných programů i do záchranných programů fauny ČR, při kterých spolupracuje s ostatními zoologickými zahradami z celého světa i s orgány a organizacemi ochrany přírody ČR. Zoo spolupracuje také s vysokými školami (zejména s Jihočeskou Univerzitou v Českých Budějovicích) například při realizaci závěrečných prací studentů, odborné praxi i výuce. Jednou z hlavních funkcí zoo je vzdělávání široké veřejnosti k ochraně přírody a vštěpování zásad trvale udržitelného rozvoje. K tomu zoo využívá specifické a v mnoha aspektech atraktivní prostředí, zejména přítomnost živých zvířat v zajímavě pojatých expozicích, doplněných nabídkou informačních panelů a interaktivních prvků, které zábavnou formou osvětlují zajímavosti ze světa zvířat. Kromě toho zoo pořádá množství doprovodných akcí pro veřejnost. V areálu zoo je vzdělávací centrum, které pro žáky všech typů škol nabízí výukové programy, soutěže, besedy a množství dalších aktivit.
Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou akceptuje při přijímání nových zaměstnanců u některých profesí zkoušku z profestní kvalifkace.

Kontakt

Kontaktní osoba Roman Kössl
Telefon: 387002211
E-mail: info@zoo-ohrada.cz
Web: http://www.zoohluboka.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

kossl@zoo-ohrada.cz | Informace přidány: 2015 May 27 14:32:52