Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 10, České Budějovice, 37001

Celoživotní vzdělávání organizované Centrem celoživotního vzdělávání je jedním z důležitých pilířů Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Centrum nabízí široké spektrum rekvalifikačních kurzů a kurzů pro veřejnost, přičemž nabídka těchto kurzů se odvíjí od nejmodernějších a nejnovějších trendů na trhu práce a od stále se měnící poptávky veřejnosti po vzdělávacích kurzech.

Neméně důležitou úlohou centra je pak příprava a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance školy a kurzů vybraných akreditovaných předmětů dle § 60 zákona o VŠ pro studenty VŠTE.

V rámci celoživotního vzdělávání probíhá na VŠTE i mimořádné dvousemestrální magisterské a bakalářské studium v kombinované i prezenční formě.

V nabídce je dále i studium pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku, kde je možné doplnit si znalosti a připravit se tak na získání odborné kvalifikace pro výuku předmětů na střední škole či vedení odborného výcviku.

Škola na základě pověření ministerstva průmyslu nejméně čtyřikrát ročně rovněž pořádá průběžné vzdělávání energetických specialistů.

Celoživotní vzdělávání na VŠTE se intenzivně rozvíjí již šestým rokem a ročně si v něm doplňuje své vzdělání přes 2 500 účastníků.

Kontakt

Kontaktní osoba Zuzana Rowland
Telefon: 387 842 128
E-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Web: http://www.studiumprovas.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

kotalova@mail.vstecb.cz | Informace přidány: 2015 Oct 30 09:45:16