VUES Brno s.r.o.

Mostecká 992/26, Brno, 61400

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme i zkoušku profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Pro současnou podobu společnosti jsme využili svých dlouholetých vývojových zkušeností v oboru elektrických strojů a v současnosti je VUES Brno firmou zaměřenou zejména na kusovou a malosériovou výrobu speciálních střídavých elektrických strojů a pohonů .

Jedná se o široký sortiment výrobků:
- synchronní servomotory pro pohony v automatizaci, lineární motory, motory pro extrudéry v chemickém průmyslu, pohony čerpadel, lanovek atd.
- dynamometry pro zkušební pracoviště motorů v automobilovém průmyslu, motory testovacích stolic automobilů, automatizovaná zkušební pracoviště s dynamometry,
- pomaluběžné motory pro pohony ventilátorů chladicích věží, trakční motory a generátory pro kolejovou trakci, motory pro vřetenové lisy, a.s. motory s jadernou klasifikací
- generátory dle specifických požadavků zákazníka, vestavné generátory buzené permanentními magnety pro malé vodní elektrárny, elektrocentrály, budiče synchronních strojů
- automatizovaná zatěžovací zkušební pracoviště s dynamometry

Naše výrobky jsou zákazníky integrovány do vyšších celků nejrůznějších průmyslových oborů v zařízeních pro automatizaci a robotiku, v logistice a balicí technice, automobilovém průmyslu, energetickém sektoru, trakci a dalších průmyslových oborech.

Provoz společnosti je umístěn do tří částí. Hlavní část se nachází v původní historické zástavbě na ulici Mostecká blízko středu Brna, kde je také umístěno vedení firmy. Strojní výroba byla převedena do nové výrobní haly na Jarní ulici vzdálené od původního závodu jen 2 km. Třetí část firmy zaměřená na výrobu lineárních motorů je umístěna ve výrobním závodě ve Slavkově u Brna. V současnosti máme cca 500 zaměstnanců, z toho asi 220 technických pracovníků a 280 pracovníků ve výrobě.

Kontakt

Kontaktní osoba Ing. Jan Gryc
Telefon: 545 551 121
E-mail: gryc@vues.cz
Web: http://www.vues.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

soustružník

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 3 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 10 zaměstnanců.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

gryc@vues.cz | Informace přidány: 2015 Mar 19 13:29:26