VTP Brno, a.s.

Purkyňova 648/125, Brno, 61200

Společnost VTP Brno, a.s. byla založena Krajskou hospodářskou komorou jižní Moravy a její hlavní náplní je realizace a následná správa vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru TITC Technology Innovation Transfer Chamber, který je primárně určen pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo start-up projekty.

Pro doložení kvalifikace našich zaměstnanců či uchazečů o práci uznáváme také příslušné Osvědčení o profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací (NSK).

Kontakt

Kontaktní osoba Michal Burian
Telefon: 730 872 604
E-mail: michal.burian@titc-vtp.cz
Web: http://www.titc-vtp.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

michal.burian@titc-vtp.cz | Informace přidány: 2015 Feb 3 11:11:58