VAMOZ - servis, a.s.

Závodní 1015, Petřvald u Karviné, 735 41

Logo firmy Vznik společnosti je datován k roku 1992. Prvotním záměrem bylo vybudovat středně velkou stavebně montážní společnost, pro kterou by byla příznačná komplexnost poskytovaných služeb při realizací svěřených projektů. V průběhu 90–tých let byly podnikatelské aktivity rozšiřovány do oblasti stavební, kovovýroby, elektroprací včetně montáží a údržby technologických a energetických zařízení. V oblasti vývoje jsme se začali orientovat na automatizované systémy řízení a vytváření řídicích programů pro jednotlivé výrobní jednotky, jakož i na měření a regulace v oblasti energetiky.

Významným mezníkem v procesu růstu a posilování pozice na trhu byl rok 1999, kdy firma převzala údržbu a výrobní provoz – Nářaďovna od společnosti Hayes Lemmerz Autokola, a.s. Tímto krokem zaměřila společnost své aktivity na automobilový průmysl, který se v té době začínal jevit jako perspektivní odvětví pro střední Evropu.

VAMOZ – servis, a.s je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001, taktéž certifikátu podle požadavku normy ČSN 73 2601 – Z2: 1994 k výrobě a montáži ocelových konstrukcí v rozsahu prvního stupně způsobilosti (Velkého průkazu způsobilosti), ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834–2, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

Naši snahou je realizovat jednotlivé projekty v souladu s krédem, které prezentuje firemní filozofii akciové společnosti VAMOZ – servis: "Spokojený zákazník, náš největší kapitál".

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. Jsme držiteli certifikátu „NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ V PRAXI“.

Kontakt

Kontaktní osoba Růžena Králíková
Telefon: 596 693 523
E-mail: r.kralikova@vamoz.cz
Web: http://www.vamoz.cz/

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

r.kralikova@vamoz.cz | Informace přidány: 2015 Mar 5 09:13:49