TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

Vančurova 9/477, Karlovy Vary, 360 17

Logo firmy Jsme stavební firma s dlouholetými zkušenostmi. Provádíme stavební práce se zaměřením na výstavbu a rekonstrukci budov, průmyslových staveb, bytových a občanských staveb. Dále dopravní a inženýrské stavby, plynárenská zařízení a veřejné osvětlení.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Dragica Gazdová
Telefon: 353433922
E-mail: gazdova@timakv.cz
Web: http://www.timakv.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Zedník

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 2 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 4 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

gazdova@timakv.cz | Informace přidány: 2015 Feb 17 13:53:35