TDS ZAMPRA, spol. s r. o.

Žižkova 94, Frýdlant nad Ostravicí, 73911

Logo firmy Společnost TDS ZAMPRA, spol. s r. o. podniká od roku 1992 v oblasti strojírenské výroby se zaměřením na vývoj, konstrukci a produkci zařízení do hlubinných dolů.

Mezi hlavní výrobní artikly společnosti patří nejen různé druhy hydraulických manipulačních zařízení, ale také přepravní vozíky a soupravy kabin určené pro práci v dolech, které zajišťují přepravu materiálu, nerostných surovin i personálu. Kromě českého trhu dodává společnost tato zařízení také do dalších zemí s rozšířeným hlubinným dobýváním nerostných surovin, jako jsou např. Polsko, Rusko, Slovensko a další.

Integrální součástí podnikatelských činností společnosti je také vlastní výzkum a vývoj, konstrukce a testování těchto zařízení. Lze říci, že produktové portfolio společnosti je téměř výhradně výsledkem vlastního výzkumu a vývoje, příp. výsledkem kooperací ve výzkumu a vývoji s třetími subjekty.

Veškeré aktivity společnosti TDS ZAMPRA, spol. s r.o. jsou umístěny ve vlastních prostorách. V roce 2004 získala firma certifikát řízení jakosti dle normy ISO 9001.

Společnost TDS ZAMPRA, spol. s r.o. je stabilizovanou společností s dlouhou historií, stabilizovaným portfoliem odběratelů a odbornou, technickou i finanční kapacitou pro vývoj a výrobu produktů, které jsou díky svým vlastnostem a kvalitě schopny najít uplatnění na českém i zahraničních trzích.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:
Web: http://www.tdszampra.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Obsluha CNC strojů

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 1 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

drizga@tdszapra.cz | Informace přidány: 2015 Sep 16 17:11:51