ŠU-STR s.r.o.

Havlíčkova 27, Cheb, 35002

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Stavební klempíř

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 2 zaměstnance.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

ivana.stryckova@seznam.cz | Informace přidány: 2014 Oct 9 15:28:15