STYL PLZEŇ, výrobní družstvo

Radobyčická 24, Plzeň, 305 49

STYL PLZEŇ, výrobní družstvo
Výrobní družstvo STYL PLZEŇ nabízí šití dámské, pánské a sportovní konfekce, pracovních
a profesních oděvů a dalších textilních výrobků, výrobu plochého těsnění, knihařství, kartonáž, výrobu kancelářských potřeb a svařovaných PVC obalů, kabelovou a drátovou konfekci, výrobu kabelových svazků a kompletační a kooperační práce.
•Družstvo STYL PLZEŇ VD bylo založeno v prosinci 1957, transformováno na družstvo spoluvlastníků 29.6.1993 dle příslušného zákona č. 42/1991 Sb..
•Je členem SČMVD, Asociace zaměstnavatelů ZP občanů, Hospodářské komory a členem Sdružení VD Kartonáž a balení CAPA.
•Je firmou s dlouholetou tradicí výroby a prodeje textilních, knihařských a kancelářských výrobků, kartonáže, těsnění pro stroje, automobily a zařízení a kabelové a drátové konfekce včetně kabelových svazků.
•Je jednou z předních firem v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR.
•Výroba je zaměřena na spolupráci se zahraničními i tuzemskými firmami, na kombinaci výkonných provozů a chráněných dílen – pro cca 2.500 zákazníků v ČR i celé EU.
•Družstvo podniká převážně ve vlastních objektech v Plzni, v Radobyčické ulici č. 24, s užitnou plochou 7.400 m2 a v Dopravní ulici č. 6 s užitnou plochou 1.900 m2.
•V letech 1992-1993 byla provedena reorganizace družstva zároveň se změnou struktury výroby ve spolupráci s nizozemskou poradenskou firmou Holland Project Management, Hengelo.
•V roce 2002 byla dokončena výstavba výrobní haly závodu 4 – Elektro v Plzni, v areálu Nová Hospoda za podpory státu. V ní je soustředěna výroba kabelových svazků a dalších elektro komponentů. Kapacita cca 80 pracovních míst.
•Družstvo provozuje dvě vlastní prodejny a sběrny zakázek (knihařství a těsnění) v Plzni v Radobyčické ulici č.24.
•Současná organizační struktura výroby je založena na výrobně-technologickém členění výrobních závodů – Textil, Kompletace, Těsnění, Elektro, obslužných provozech a úzké správě družstva.
•Významná část výroby je zaměřena na export, na výrobní spolupráci se stabilními partnery v zemích EU, zejména v Německu, Nizozemsku, Švédsku a Rakousku. To dovoluje vytvářet určité rozvojové záměry, strategický plán, včetně chráněných dílen. Na druhé straně však vytváří náročné podmínky po udržení zákazníků a rozvoj spolupráce.
•Speciální chráněné pracovní dílny pro těžce zdravotně postižené pracovníky jsou začleněny pod správu družstva.
•Od roku 1995 je zaveden systém řízení jakosti, postupně certifikován dle EN ISO, v roce 2004 certifikován firmou BVQI dle ISO 9001:2000, v roce 2009 dle ISO 9001:2008.
•Výsledky družstva byly oceněny při návštěvách předních činitelů ČR, komise OECD, MPSV, komisařů EU a dalších osobností, institucí a firem.
•Procentní podíl zdravotně postižených pracovníků dle metodiky MPSV je přes 90 %.
•Firma STYL PLZEŇ, výrobní družstvo má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s.. Je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00024512 a plní tak povinnost zajistit zpětný odběr odpadů a využití odpadu z obalů dle Zákona o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon: 377 361 100
E-mail: druzstvo@styl-plzen.cz
Web: http://www.styl-plzen.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

plzakova@styl-plzen.cz | Informace přidány: 2015 Sep 8 10:16:50