Student future s.r.o.

Josefa Knihy, Rokycany, 33701

STUDENT FUTURE s.r.o.
Kořeny firmy Student future s.r.o. se odvíjejí k pobočce této firmy v Rokycanech, která měla v gesci rozvoj aktivit firmy v oblasti elearnigových aplikací a e-studia v Čechách. K hlavním regionům působnosti vzdělávací agentury Student future s.r.o. patří Plzeňský kraj, Středočeský kraj a hlavní město Praha. V případě potřeby a poptávky je však schopná vzdělávací aktivity realizovat i mimo tyto prioritní regiony.
Hlavními oblastmi působnosti vzdělávací agentury Student future s.r.o. je další vzdělávání (vzdělávání dospělých) - primárně profesní vzdělávání (tzv. „hard skills“ – zejména v oblasti strojírenství a strojírenském průmyslu), dále pak vzdělávání dospělých v široké škále měkkých dovedností a realizace kurzů a školení zaměřených na vzdělávání dospělých v oblastech informačních technologií, řízení, či ekonomicko-sociální problematice. Neméně důležitou součástí aktivit vzdělávací agentury Student future s.r.o. je školní vzdělávání (od základní školy až po vyšší odborné a vysoké školy), v rámci něhož agentura Student future nabízí v oblasti Rokycanska a Plzeňska realizaci intenzivních přípravných kurzů na maturitu, na přijímací zkoušky na VŠ nebo tematicky zaměřené kroužky a individuální nebo skupinové doučování od základního školství až po úroveň vysoké školy).
Důležitou aktivitou vzdělávací agentury Student future s.r.o. je také realizace projektů v oblasti vzdělávání. V současné době vzdělávací agentura Student future s.r.o. realizuje společně s SPŠ strojnickou a SOŠ prof. Švejcara Plzeň projekt TECHNIK, jež je zaměřen na žáky a rodiče žáků základních škol v regionu, a jehož cílem je propagace techniky, technického vzdělávání a snaha změnit vnímání žáků a postojů rodičů k technickému vzdělávání ve strojírenských oborech. Projekt je financován ze soukromých zdrojů (firem působících ve strojírenství v Plzeňském kraji). Projekt později počítá se zapojením i Západočeské univerzity v Plzni (Fakulty strojní a některých jejích kateder).
Mezi naše partnery, pro které jsme realizovali vzdělávací akce nebo jsme s nimi navázali užší spolupráci mj. patří:
Škoda Transportation
Daikin
Damaco Group
ČEZ
UNO Praha
www.student-future@email.cz

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:
E-mail: student-future@email.cz
Web: http://www.studentfuture.cz/

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Lektor dalšího vzdělávání - soft skills

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 1 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 3 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

student-future@email.cz | Informace přidány: 2015 May 18 14:09:56