Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Hudcova 56b, Brno, 62100

Logo firmy Aktivity společnosti, produkty a služby:

• plnění úkolů na státní zkoušky dle zákona 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v rozsah poskytované povoleních vydaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví;
• Profesionální zpracování, expertiza; poskytování informačních a poradenských služeb v oblasti posuzování shody;
• Certifikace systémů řízení na národní a mezinárodní úrovni;
• Profesionální služby nabízené v oblasti zkoušení, certifikace, metrologie, normalizace, certifikace a inspekce.

Kontakt

Kontaktní osoba Gabriela Jánská
Telefon: 54121201010
E-mail: janska@szutest.cz
Web: http://www.szutest.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

janska@szutest.cz | Informace přidány: 2015 Mar 5 14:17:44