Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Olomoucká 61, Brno, 627 00

Logo firmy SŠTE Brno, Olomoucká 61 se zabývá vzděláváním žáku a dospělých ve strojírenských oborech, elektrotechnice, mechatronice, kovoobráběním na konvenčních a CNC strojích, programováním CAD/CAM, programováním CNC strojů a speciální vzdělávací programy na míru pro průmyslové firmy. Předností školy je špičkové strojní a technické vybavení, Regionální centrum mechatroniky, Regionální centrum CNC obrábění, zkušení lektoři praktického výcviku a dlouhodobé zkušenosti ve výuce rekvalifikačních a kvalifikačních kurzů pro dospělé.

Pro doložení kvalifikace uchazečů o práci uznáváme i Osvědčení o profesní kvalifikaci dle NSK.

Kontakt

Kontaktní osoba Josef Klein
Telefon: 548515124
E-mail: josef.klein@sstebrno.cz
Web: http://www.sstebrno.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Operátor NC strojů

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 2 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 2 zaměstnance.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

radomir.zugar@sstebrno.cz | Informace přidány: 2016 Jan 11 11:03:37