Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy

Pražská 38b, Brno, 64200

Logo firmy Střední škola stavebních řemesel, Brno-Bosonohy, je státní školské zařízení jehož zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Rozsáhlý areál se nachází v Bosonohách, v západní příměstské části města Brna a je snadno dosažitelný prostředky MHD.
Celý areál školy je postupně modernizován tak, aby co nejlépe sloužil výuce i výchově žáků nejen z jihomoravského regi-onu. Součástí školního areálu je vše, co je třeba jak pro přípravu kvalifikovaných odborníků, tak i pro vyžití žáků ve volném čase – budovy pro teoretické vyučování, moderní komplex dílen pro jednotlivé profese, tělocvična s posilovnou a komplexem hřišť, jídelnou a výdejnou stravy. Výsledkem práce při výchově a vzdělávání mladých řemeslníků je i trvalá spolupráce s řadou sponzorů – velkých domácích a zahraničních stavebních firem poskytujících vše potřebné k výuce žákům.
Výuka je bezplatná. Žákům jsou poskytovány zdarma pracovní oděvy, obuv, nářadí a bezpečnostní a ochranné pomůcky. Od školního roku 2010/2011 poskytujeme PROSPĚCHOVÁ STIPENDIA všem žákům oboru klempíř – stavební výroba, mechanik plynových zařízení, kominík, tesař, zedník, zedník-obkladač, pokrývač a čalouník.
Do tříletého oboru vzdělání se přijímací zkoušky nekonají. Do oborů umělecký truhlář a řezbář a uměleckořemeslné zpracování dřeva se konají talentové zkoušky. Podmínkou přijetí ke studiu je dobrý zdravotní stav. Žák, který má být přijat, musí projít vstupní lékařskou prohlídkou, kterou zajišťuje smluvní lékař SŠSŘ B-B v areálu školy. Bližší informace škola zašle společně s rozhodnutím o přijetí. U oborů vzdělání zakončených MZ se přijímací zkoušky konají.
V rámci přípravy na svá budoucí povolání se žáci účastní i mnoha domácích a mezinárodních soutěží odborných dovedností, na kterých se umísťují na předních místech.
Součástí Střední školy stavebních řemesel je i Domov mládeže pro 360 ubytovaných, kteří bydlí ve dvou a třílůžkových po-kojích s vlastním sociálním zařízením s možností bezdrátového přístupu na internet – „Wi-Fi“. Ubytování poskytujeme jak pro vlastní žáky, tak i pro žáky a studenty všech brněnských škol včetně VOŠ, VŠ a jazykových škol.
Střední škola stavebních řemesel úzce spolupracuje s firmou METROSTAV a. s., která svým smluvním žákům v oborech zed-ník, tesař a strojní mechanik (zámečník) po celé učební období poskytuje výhody ve formě měsíčního stipendia, zdarma jíz-denky MHD, zdarma ubytování a celodenní stravování, učební pomůcky, nářadí, pracovní oblečení a mimořádné odměny nejlepším žákům v ročníku.
Absolventům jsme nápomocni zprostředkovat zaměstnání s trvalou perspektivou a nadprůměrnými výdělky u zavedených a prosperujících firem, se kterými škola dlouhodobě spolupracuje.
Tříleté obory vzdělávání zakončené ZUZ
● 36-67-H/01 Zedník
● 36-67-H/01 Zedník-obkladač
● 36-64-H/01 Tesař
● 36-55-H/01 Klempíř
● 36-69-H/01 Pokrývač
● 33-56-H/01 Truhlář
● 23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)
● 36-52-H/01 Instalatér
● 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení
● 36-56-H/01 Kominík
● 33-59-H/01 Čalouník (vhodný i pro dívky)
● 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
Nástavbové studijní obory zakončené MZ
● 36-44-L/51 Stavební provoz
● 23-43-L/51 Provozní technika
● 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba
Čtyřleté studijní obory zakončené MZ
● 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (zaměření práce truhlářské nebo čalounické a dekoratérské)
● 36-43-M/01 Stavební materiály

Kontakt

Kontaktní osoba Jiří Košťál, Bc.
Telefon: 603464665
E-mail: kostal@soubosonohy.cz
Web: http://www.soubosonohy.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

trlidova@soubosonohy.cz | Informace přidány: 2014 Nov 19 11:03:06