Střední průmyslová škola Otrokovice

tř. Tomáše Bati 1266, Otrokovice, 76502

Logo firmy Střední průmyslová škola Otrokovice je moderní státní škola, která skladbou svých vzdělávacích oborů oslovuje uchazeče i za hranicemi zlínského regionu. V areálu se nacházejí tři pavilony pro teoretické vyučování, z nichž jeden byl v uplynulém školním roce přebudován na vědeckotechnický park Experimentárium sloužící nejen pro potřeby výuky žáků naší školy, ale i žáků základních škol a volnočasovým aktivitám. Dále jsou zde dva domovy mládeže vybavené třílůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, kuchyň s jídelnou, multifunkční sportovní hala s relaxačním zařízením a moderní autodílna využívaná našimi žáky při praktickém vyučování. Praktická výuka probíhá také na odloučeném pracovišti v Kvítkovicích, v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje a na pracovištích individuální výuky v mnoha firmách zlínského regionu.

Svou dlouholetou tradicí a desítky let realizovanou spoluprací s místními firmami a samosprávou města škola získala velmi dobré a silné sociální vazby, takže je její postavení nejen ve městě, ale v rámci celého Zlínského kraje a mezi místními školami velmi dobré.
Naše škola nabízí jako jedna z mála v ČR ucelený systém středního vzdělávání v oblasti chemie. Vyučujeme čtyřletý maturitní obor Aplikovaná chemie a tříletý učební obor Chemik (Gumař-Plastikář). Při výuce těchto oborů velmi úzce spolupracujeme s významnými gumárenskými a plastikářskými firmami, které jsou zárukou přístupu žáků k nejmodernějším poznatkům a technologiím a tím pádem také jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce. Zvýšený zájem o tyto obory dokazuje, že jsme se vydali správným směrem.

V rámci strojírenského směru nabízíme čtyřletý maturitní obor Dopravní prostředky, při jehož tvorbě jsme spolupracovali zejména s firmou Continental Barum s.r.o. Nabízíme také atraktivní tříleté učební obory Mechanik opravář motorových vozidel, Karosář a Autoelektrikář. Do této skupiny oborů řadíme i obor Instalatér, který sice není strojírenským oborem, ale koncepčně je zde zařazen.

Velkou výhodou chemického i strojírenského směru je nabídka dvouletého maturitního nástavbového studia Provozní chemie a Provozní technika pro absolventy učebních oborů.
Jedním z často poptávaných je i obor Kuchař-Číšník, jehož praktická výuka probíhá především v budově Zlínského mrakodrapu 21. Absolventi pak trvale nacházejí své uplatnění v praxi. Do naší vzdělávací nabídky dále patří stavební obory Zedník, Malíř a Tesař a dále obor Elektrikář.

Střední průmyslová škola Otrokovice je charakteristická nejen svou polohou v centrální části Zlínského kraje, ale i aktivitami s celokrajskou působností a širokou škálou zkušeností s realizací evropských projektů. Naším záměrem je stát se centrem odbornosti nejen pro počáteční vzdělávání. Škola spolupracuje s významnými zaměstnavateli v našem regionu, jako jsou např. Continental Barum s.r.o., Fatra a.s., nebo MITAS a.s., s profesními cechy a svazy. Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali v úzké spolupráci se základními školami z Otrokovicka, kterým nabízíme nejen spolupráci v rámci výuky předmětu praktické činnosti, ale především partnerství v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání – během celého školního roku probíhalo budování výše zmíněného vědecko-technického parku Experimentárium, které bylo slavnostně 1. 9. 2014 otevřeno. Na návštěvníky čeká 8 expozic plných interaktivních exponátů, stavebnic, zážitkem je návštěva 3-D kina. V současné době jsme jedinou střední školou v ČR, která má elektronový mikroskop.

Jsme Regionálním vzdělávacím centrem Zlínského kraje programu environmentálního vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí Enersol a také jedním z pěti vzdělávacích center Zlínského kraje programu Pil Microsoft (Partners in Learning) - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Pro širokou veřejnost ze Zlínského kraje provozujeme portál školství Zlínského kraje Zkola.cz, databázi dalšího vzdělávání Sofia a rodiči i žáky vyhledávaný modul Kam na školu ve Zlínském kraji.

V neposlední řadě bych chtěl zmínit naši zahraniční spolupráci. Střední průmyslová škola Otrokovice se v loňském školním roce zapojila do mezinárodních aktivit v programu eTwinning, skupiny studentů přírodovědných oborů se v rámci programu Leonardo da Vinci účastnily odborných stáží v Itálii a Řecku. Spolupracujeme s evropskými školami, získali jsme zajímavé partnery ze zahraničních univerzit či výzkumných center. Díky spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy využíváme četných příležitostí k rozvoji na celoevropské úrovni. Ve školním roce 2013/2014 jsme byli nadprůměrně úspěšní v několika grantových výzvách programu Erasmus+.

Přínosy účasti pracovníků školy či žáků v mezinárodních projektech jsou velké. Kromě zlepšení jazykových dovedností a motivace je to zvýšení úrovně znalosti v odborné oblasti nebo posílení různorodých kompetencí. Zejména kompetencí sociálních, smyslu pro iniciativu, kulturního povědomí a vyjádření, dále zvýšení flexibility a adaptability na nové životní situace i schopnosti pracovat s informacemi v mezinárodním prostředí. V konečném důsledku mají veškeré zahraniční aktivity významný vliv na posílení profesionality a prestiže naší školy.

Kontakt

Kontaktní osoba Radka Evjáková
Telefon: 577 925 078/243
E-mail: evjakova@spsotrokovice.cz
Web: http://www.spsotrokovice.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

evjakova@spsotrokovice.cz | Informace přidány: 2015 Aug 20 10:47:58