SLÉVÁRNA, spol. s r.o.

Nádražní, Nové Město nad Metují, 54901

Společnost SLÉVÁRNA, spol. s r.o. vznikla privatizací provozu slévárny v roce 1992, kdy byl slévárenský provoz vyčleněn ze státního podniku Stavostroj a jako oddělený provoz prodán v rámci malé privatizace na základě privatizačního projektu. Historie Slévárny se však datuje již od počátku minulého století. Slévárna poskytuje následující služby:

Slévárna, spol. s r.o. vyrábí všechny druhy odlitků ze šedé litiny dle požadavku zákazníka.

Materiál:
odlitky ze šedé litiny – GG 20, GG 25, GG 30
odlitky z tvárné litiny – GGG 60, GGG 50

Váhová kategorie:
od 1 kg do 500 kg

Rozměry odlitků:
tloušťka stěny od 6 mm, půdorys – úhlopříčka do 1900 mm, výška max. 400 mm

Certifikované výrobky kanalizační litiny dle ČSN EN 124
•vtokové mříže kategorie C 250, D 400
•poklopy pro vstupní šachty kategorie D 400

Výtahy – lanové kotouče, řemenice, kladky, tělesa ložisek, převodové skříně, dopravní a zvedací zařízení, zemědělské stroje, zařízení pro zemní práce – brzdové bubny, části rámů strojů, náboje, příruby, řetězová kola, ozubená kola, spojky, převodové skříně, tiskařské stroje – části rámů strojů, barevnice, stavebnictví – kanalizační poklopy, uliční vpustě, mříže, stupadla atd.

V rámci personálních procesů u uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Jiří Hrudík
Telefon: +420603208172
E-mail: hrudik@slevarnanm.cz
Web: http://www.slevarnanm.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

hrudik@slevarnanm.cz | Informace přidány: 2014 Oct 30 13:26:53