Síť mateřských center o.s.

Široká 15, Praha, 11000

Logo firmy Poslání: Síť mateřských center je občanské sdružení, které sdružuje členy (jednotlivá mateřská centra) za účelem:
koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací, posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti, podporovat právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.

V oblasti vzdělávání organizujeme semináře především dle zájmu členů a jejich návštěvníků na posilování rodičovských kompetencí, za účelem profesionalizace organizací poskytujících služby pro rodinu i akreditované rekvalifikační kurzy Management se zaměřením na neziskový sektor, Péče o děti do zahájení povinné školní docházky včetně akreditované zkoušky profesní kvalifikace Chůva do zahájení povinné školní docházky.

Kontakt

Kontaktní osoba Jiřina Chlebovská
Telefon: 602178964
E-mail: jirina.chlebovska@materska-centra.cz
Web: http://www.materska-centra.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

jirina.chlebovska@materska-centra.cz | Informace přidány: 2015 Feb 2 16:58:57