S - COMP Centre CZ s.r.o.

Ohradní 59, Praha, 14000

Logo firmy U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

S-COMP Centre CZ s.r.o. – Centrum vzdělávání, podpory a řešení v oblasti informačních technologií.

Obory činnosti a specializace

Na počátku své činnosti se společnost specializovala na poskytování odborných školení, zejména pro širokou řadu produktů firmy Microsoft. Postupně však došlo k rozšíření činnosti i do dalších odvětví služeb nejen v oblasti výpočetní techniky. Jedná se především o poskytování konzultačních, vývojových a podpůrných služeb pro systémová a aplikační řešení.

Díky svým bohatým zkušenostem a vynikajícím odborným znalostem při realizaci významných projektů financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) si společnost vybudovala pozici významného vzdělávacího centra. V současnosti se S-COMP Centre CZ řadí mezi nejvýznamnější vzdělávací střediska v ČR.

Společnost má celorepublikovou působnost s pobočkami v Praze, Plzni, Liberci a v Kolíně a s kontaktními centry v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech, Tachově, Sokolově a Chebu.

Zásadní strategickou výhodou spolupráce je skutečnost, že zde dochází k jedinečnému propojení praktických zkušeností s nejvyšší technickou odborností. Členové konzultačního týmu jsou programově zároveň i členy týmu lektorů odborných školení – a naopak. Díky tomu naši specialisté mají jako konzultanti neustále praktický přístup k nejnovějším technologiím, zatímco v roli lektora mohou tyto zkušenosti předávat našim klientům při školení.

Tento element odlišuje společnost zřetelně od ostatních poskytovatelů servisních i vzdělávacích služeb IT a je rozhodujícím garantem vysoké spokojenosti zákazníků s poskytovanými službami.

Portfolio nabídky

Společnost S-COMP Centre CZ nabízí:
Školení pro uživatele i profesionály
Certifikace odborných znalostí
Systémová řešení a aplikace
Technickou podporu a outsourcing
E-learning
Školení

Společnost nabízí široké spektrum autorizovaných školení pro koncové uživatele a pro administrátory IT, zejména pro kompletní řadu serverových produktů firmy Microsoft. Úzká spolupráce a obchodní partnerství umožňuje kontinuální přístup k nejnovějším technologiím Microsoftu ve značném předstihu před uvedením na trh. Moderně vybavené školící středisko disponuje klimatizovanými učebnami s audio-vizuálním zařízením. 3 mobilní učebny, které mají vlastní připojení k internetu, umožňují zajistit vzdělávání či testování kdekoliv po celé republice. Společnost také pořádá pravidelně řadu odborných seminářů a prezentací, zaměřených tématicky na rozmanité oblasti informačních technologií.

Jádrem úspěšné činnosti v oblasti školení je tým zkušených a profesionálních lektorů. Lektoři a konzultanti společnosti se každoročně účastní odborných seminářů a konferencí, na kterých rozšiřují své odborné znalosti a ty dále předávají v učebnách zákazníkům.

Certifikace odborných znalostí

Ve středisku testování odborných znalostí si může každý ověřit své schopnosti a získat celosvětově uznávané certifikáty. Služby v oblasti testování nabízí společnost již od roku 1997 s Pearson VUE (Virtual University Enterprises Testing Centre) a od roku 2007 i s Thomson Prometric. V rámci certifikačního programu Microsoft Certified Professional (MCP) mohou síťoví specialisté získat všechny dostupné tituly.

Pro koncové uživatele jsou připraveny ekvivalentní možnosti prestižních certifikací. Společnost jako jedno z předních akreditovaných středisek ECDL (European Computer Driving Licence) v ČR nabízí zájemci možnost otestovat se a získat mezinárodně uznávané osvědčení o počítačové gramotnosti – ECDL, uznávaných v zemích EU. Společnost je také autorizovaným testovacím střediskem Microsoft Office Specialist, které v několika úrovních ověřuje znalosti kancelářských aplikací MS Office.

Systémová řešení

Konzultační tým společnosti si je velmi dobře vědom důležitosti, kterou má výkonná infrastruktura informačního systému každé organizace. Konzultační a poradenská činnost se soustředí zejména na následující problematiku informačních systémů: systémová integrace a migrace OS na platformě Microsoft Windows, komunikace a hromadné zasílání zpráv, kontrola rizika, správa systémů, databáze a mobilní řešení. Toto zaměření umožňuje kompletní pokrytí potřeb zákazníků.

Společnost si za svou dlouhodobou působnost vybudovala tým vývojářů a programátorů, v jehož kompetencích je buď vývoj aplikací pro podporu systémových řešení a nebo vývoj samostatných softwarových produktů. Značná pozornost na tomto poli je věnována zejména komunikační a datové integraci systémů pro distanční vzdělávání do celkové ICT infrastruktury klientů. Zkušenosti z náročných projektů, odborné znalosti a připravenost konzultačního týmu jsou rozhodujícími faktory pro úspěšnou implementaci řešení.

Technická podpora

Společnost dlouhodobě poskytuje služby v oblasti technické podpory. Stále více organizací si uvědomuje, že částečný nebo úplný outsourcing provozu jejich informačního systému je zpravidla ekonomicky i provozně výhodnější alternativou, než aby udržovaly početný personál odborníků ICT. Společnost dodává celé spektrum těchto služeb od plného outsourcingu typu 24 x 7 až po služby Help Desk, při kterých poskytuje asistenci systémovým administrátorům a koncovým uživatelům.

Systém mobilní administrace, implementovaný vývojovým oddělením společnosti, umožňuje reagovat na havárii nebo závadu systému okamžitě po jejím vzniku, nikoliv až na výzvu uživatelů. To znamená podstatné zkrácení doby mezi vznikem a odstraněním závady. Pro organizaci je tato skutečnost významnou finanční úsporou v porovnání s tradičními způsoby podpory. Navíc je ve většině případů tento časový úsek garantován, což znamená další podstatné zvýšení hodnoty služeb.

E-learning

Společnost se intenzivně zabývá komplexní implementací e-learningových řešení. Dodávka e-learningového systému zahrnuje přípravu infrastruktury a integraci e-learningového systému do informačního systému, dodání výukového obsahu nebo zakázkový vývoj e-learningových kurzů, administraci e-learningového systému nebo poskytování služeb Helpdesk pro podporu uživatelů.

Do portfolia naší nabídky patří i hosting e-learningových řešení, provozujeme portály pro studium elektronických kurzů.

Technologickou platformou pro realizaci e-learningu, kterou společnost standardně nabízí, je služba Windows SharePoint Services v systému Windows Server 2003 a vyšší. Napomáhá týmům sdílet informace, spolupracovat na dokumentech a shromažďovat týmové znalosti přes Internet i podnikovou síť.

Zákazníkům dodáváme i řídící systémy (LMS), které řeší úkoly jako je distribuce obsahu, automatizace, řízení a vyhodnocování vzdělávacího procesu, reporting, atd. Všechny kurzy, které naše společnost vyvíjí, jsou kompatibilní s mezinárodním standardem SCORM a mohou být tudíž vloženy do libovolného LMS.

Kontakt

Kontaktní osoba Jana Jurenková
Telefon: 226 205 462
E-mail: scomppraha@gmail.com
Web: http://www.scomp.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

scomppraha@gmail.com | Informace přidány: 2014 Oct 20 16:25:17