Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J.A.Komenského o.s.

Malinovského náměstí 4, Brno, 60200

Logo firmy Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. patří k z nejstarším institucím na trhu se vzděláváním po celé České republice


Sdružujeme inteligenci průřezově všemi obory lidských činností, nabízíme programy celoživotního vzdělávání institucím, podnikům i veřejnosti.

Patříme k úspěšným realizátorům projektů v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávejte se pro konkurenceschopnost, podpořených z prostředků Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. Dlouhodobě spolupracujeme s Úřadem práce ČR v Jihomoravském kraji a jeho kontaktními pracovišti při realizaci rekvalifikací.

V Národní soustavě kvalifikací působíme pro Ministerstvo pro místní rozvoj na pozici autorizovaného centra
- profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu
- profesní kvalifikace Vedoucí zájezdu
- profesní kvalifikace Sommelier


V současné době považujeme osvědčení o profesní kvalifikaci za dostatečný doklad o kvalitě uchazečů o zaměstnání. Při výběru zaměstnanců preferujeme odbornost, kvalitu, odpovědnost a zkušenosti, což je přidaná hodnota daného uchazeče o zaměstnání. Nejen z tohoto důvodů, při výběru nových zaměstnanců, vnímáme osvědčení o profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací jako přidanou hodnotu uchazeče.

Kontakt

Kontaktní osoba Lenka Židková
Telefon: 542 139 440
E-mail: zidkova@ajakbrno.cz
Web: http://www.ajakbrno.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

zidkova@ajakbrno.cz | Informace přidány: 2015 Feb 24 13:19:08