Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

Nerudova 25, Plzeň, 30100

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybraných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Právní základ a vymezení její činnosti představuje zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ve znění pozdějších předpisů.
Byla vytvořena sloučením třech Okresních hospodářských komor - Plzeň-město (Hospodářská komora Plzeň), Plzeň-sever a Tachov, a to k 27. 3. 2008. Od 29. 2. 2012 k těmto třem okresům přibyl další, a to když se Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje sloučila s Okresní hospodářskou komorou Rokycany a převzala veškerou její agendu. Dále bylo rozhodnutím představenstva Hospodářské komory ČR (HK ČR) ze dne 27. 3. 2013 zastoupení HK ČR v Plzeňském kraji převedeno z Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje na Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje.
RHK PK usiluje o podporu i rozvoj podnikatelského prostředí. Kromě poradenské a konzultační činnosti zajišťuje celou řadu služeb pro podnikatele, nepodnikající právnické osoby, ale i širokou veřejnost. Vedle toho spolupracuje s řadou státních institucí a představuje tak i důležité spojení mezi veřejným a soukromým sektorem. (viz Činnost a služby ).
Nejvyšším orgánem komory je Shromáždění delegátů. Mezi jeho zasedáními řídí činnosti komory volené představenstvo, jenž je složeno z představitelů členských podniků. Funkčně nejvyšší článek kontrolního systému je pak dozorčí rada. Výkonným orgánem komory je její úřad.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:
Web: http://www.rhkpk.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

cizkova@rhkpk.cz | Informace přidány: 2015 Mar 26 14:13:05