PROCYON, o.s.

Nová, Letonice, 68335

Logo firmy 1) Vedení svých členů k dodržování etických, estetických a morálních pravidel
2) Participace dětí a mládeže na rozvojových aktivitách v obci a okolí
3) Organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých vč. zdravotně postižených dětí a jejich rodičů
4) Hipoterapie, canisterapie
5) Pořádání kulturních a sportovních akcí
6) Obnova a udržování lidových tradic včetně ochrany památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
7) Výchova občanů ke spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí - ochrana přírody a krajiny
8) Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni - mezisektorové spolupráce
9) Vzdělávací, poradenská a lektorská činnost
10) Budování, provozování a údržba zařízení a vybavení potřebných pro náplň činnosti

Pro doložení kvalifikace uchazečů o práci uznáváme i Osvědčení o profesní kvalifikaci dle NSK.

Kontakt

Kontaktní osoba Jiří Pospíšil
Telefon: 603219663
E-mail: pospisil@ps-pm.cz
Web: http://procyonletonice.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

pospisil@ps-pm.cz | Informace přidány: 2015 Aug 24 12:43:44