Prefa Brno a.s.

Kulkova 10, Brno, 61500

Společnost Prefa Brno a.s. patří k předním výrobcům betonových stavebních dílců v České republice. Specializuje se na dodávky kvalitních výrobků z betonu, železobetonu, předpjatého betonu a poskytování služeb souvisejících s těmito dodávkami pro širokou oblast stavebnictví.

S cílem naplnit potřeby zákazníků v jednotlivých segmentech stavebního trhu je výrobní program společnosti Prefa Brno a.s. rozdělen do čtyř produktových skupin (PS):

Kanalizace

Produktová skupina obsahuje ucelený systém výrobků pro výstavbu kanalizací (trub, šachet, vpustí a dalších výrobků).

Komunikace - Drobné stavební materiály
Produktová skupina je zaměřena na výrobky pro výstavbu komunikací (dlažba, obrubníky, žlaby, svahovky, dílce drobné architektury) a výrobky pro stavbu zděných konstrukcí (tvarovky, překlady, desky).

Pozemní stavby
Produktová skupina tvoří široký sortiment výrobků a služeb určených pro výstavbu objektů pozemních staveb (bytové a obchodní objekty, průmyslové haly, prefabrikáty pro inženýrské stavby).

Nádrže a prostorové prefabrikáty
Produktová skupina nabízí sortiment nádrží včetně technologií pro vedení a jímání dešťových a odpadních vod a řešení protihlukových stěn a staveb pro energetiku.


Navazuje činnost dceřiných společností s cílem dosažení komplexnosti nabídky:

PREFA KOMPOZITY, a.s. se zabývá výrobou a prodejem kompozitních (sklolaminátových) profilů, výrobků z těchto profilů a montáží konstrukcí z kompozitních materiálů.
PRESTA-mix, spol. s r.o. (společný podnik s firmou Stappa-mix, spol. s r.o) - zabývá se výrobou a prodejem transportbetonu.

Komplexnost zaměření a šíře výrobního programu společnosti Prefa Brno a.s. nejlépe charakterizuje její motto:

„ ... jsme tam, kde Vy stavíte.“

Pro doložení kvalifikace uchazečů o práci uznáváme i Osvědčení o profesní kvalifikaci dle NSK.

Kontakt

Kontaktní osoba Petra Šelepová
Telefon: 541583228
E-mail: selepova@prefa.cz
Web: http://www.prefa.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Betonář

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 10 zaměstnanců.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 40 zaměstnanců.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

selepova@prefa.cz | Informace přidány: 2015 Sep 15 14:12:05