POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.

Kšírova 186, Brno, 61900

Společnost POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o., je mezinárodní firma působící na celosvětových trzích, jejíž výrobní program je zaměřen na produkci vysoce výkonných hydrostatických pohonů založených na technologii radiálních pomaluběžných motorů. V České republice sídlíme v Brně a v současné době vzhledem k rozšiřování výroby hledáme motivované lidi, kteří mají zájem uplatnit se v moderní výrobní společnosti a přispět k jejímu růstu.Pro doložení kvalifikace uchazečů o práci uznáváme i Osvědčení o profesní kvalifikaci dle NSK.

Kontakt

Kontaktní osoba Edita Matyasova
Telefon:
E-mail: edita.matyasova@poclain-hydraulics.com
Web: http://www.poclain-hydraulics.com

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Skladník

Předpokládáme, že v příštím roce přijmeme 3 zaměstnance.

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 5 zaměstnanců.

Požadované zkoušky:

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

edita.matyasova@poclain-hydraulics.com | Informace přidány: 2014 Dec 16 15:17:20