Petr Synek - SDI, s.r.o.

Ostrava

Logo firmy Společnost Petr Synek – SDI, s.r.o. se zabývá především mezinárodní kamionovou přepravou v rámci EU + Švýcarska, včetně navazující sběrné služby a námořní kontejnerovou přepravou.

Veškerý servis nabízíme kompletní, včetně celních služeb, skladování, poradenství včetně vedení Intrastatu. Kolektiv zaměstnanců s téměř dvacetlietou zkušeností v daných oblastech trhu je zárukou kvalitně odváděné práce s maximálním ohledem na přání a potřeby našich zákazníků.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:
Web: http://www.petrsynek.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Řidič silniční nákladní dopravy

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 2 zaměstnance.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

sdi@petrsynek.cz | Informace přidány: 2015 Aug 11 10:51:29