Petr Otáhal, a.s.

Jiráskova 490, Frýdek-Místek, 73801

Logo firmy Kdo jsme?
Jsme českou firmou pracující v andragogice a získávání dotací určených na rozvoj lidských zdrojů v komerční sféře, veřejné správě, zdravotnictví a sociálních službách.

Čím se zabýváme?
Ptáme se našich klientů na jejich cíle a jejich potřeby. Identifikujeme jejich „třecí plochy“ a problémy a navrhujeme formy jejich řešení a optimalizace. Řešení potom formou seminářů, tréninků, workshopů a koučování aplikujeme společně se zadavatelem do praxe. Máme za sebou tisíce projektů, které pomohly firmám k jejich růstu, zvýšení tržeb a zisku. Mezi naše klíčové služby patří:
• realizace vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro dospělé,
• zkoušky před Autorizovanou osobou (dle NSK),
• poradenská a koučovací činnost,
• odborná pomoc při získávání a administrování grantů ESF,
• realizace prestižního studia MBA.

Kdo nás akreditoval?
Jsme akreditováni u: Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Náš institut dodržuje standard ČSN EN ISO 9001:2009.

Udržujeme se v kondici?
Jsme členy odborných sdružení dbajících na profesionalitu a vysokou kvalitu vzdělávací a poradenské práce a dále aktivními členy organizací, které mají ve svých klíčových hodnotách rozvoj lidí: AOA ČR - Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s., AIMV - Asociace institucí manažerského vzdělávání, z. s., SPD ČR – Svaz průmyslu a dopravy ČR, HK ČR – Hospodářská komora ČR, KPMS – Klub personalistů Moravy a Slezska, ČMA – Česká manažerská asociace a další.

Proč spolupracovat právě s námi?
V současné době jsou na českém trhu desítky agentur nabízejících vzdělávání dospělých. Zárukou kvality námi poskytovaných služeb:
• je čtrnáctiletá zkušenost s realizací vzdělávání a poradenství,
• do detailů propracovaný systém celého vzdělávacího procesu (od monitoringu vzdělávacích potřeb, jeho identifikaci a plánování před samotným vzděláváním až po evaluaci, vyhodnocení a návrh plánování pro další rozvoj),
• pro naše klienty jsme zajistili v programovacím období 2007 až 2013 dotace
na vzdělávání zaměstnanců přes 350 mil. Kč a dalších přes 100 mil. Kč jsme realizovali vlastními silami.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Kontakt

Kontaktní osoba Petr Otáhal
Telefon: 777 749 167
E-mail: sekretariat@petrotahal.cz
Web: http://www.petrotahal.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

sekretariat@petrotahal.cz | Informace přidány: 2017 Jan 10 10:32:53