Okresní hospodářská komora v Příbrami

Tyršova, Příbram, 26101

Logo firmy Základní poslání OHK v Příbrami

• Sjednocovat podnikatele společensky, kulturně, vytvořit "důvěryhodnou" OHK s širokou podporou podnikatelské veřejnosti.
• Zajistit kvalitu služeb úřadu OHK, zejména pro členskou základnu, včetně kvalitní práce představenstva.
• Poskytovat servis, zejména informační a osvětový. Zajistit vysokou kvalitu práce Informačního místa pro podnikatele.
• Působit na kulturu a kulturnost chování se podnikatelů, působit na etickou oblast chování se.
• V přiměřené míře prosazovat teritoriální patriotismus - lobovat za zájmy firem uvnitř regionu.
• Podílet se na činnosti v oblasti Rozvoje lidských zdrojů, působit na odborné a učňovské školství a nejmladší generaci v regionu.
• Podílet se na regionální politice a její tvorbě, regionálním rozvoji a propagaci regionu.
• Propagovat podnikatele a podnikatelskou sféru.
• Podílet se na procesech legislativních.

Kontakt

Kontaktní osoba Irena Karpíšková
Telefon: 318627784
E-mail: ohkpb@ohkpb.cz
Web: http://www.ohkpb.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

ohkpb@ohkpb.cz | Informace přidány: 2014 Dec 10 08:55:16