Okresní hospodářská komora Bruntál

Hlavní náměstí 1a, Krnov, 79401

Logo firmy Základní poslání OHK Bruntál:

- Sjednocovat podnikatele společensky, kulturně, vytvořit "důvěryhodnou" OHK s širokou podporou podnikatelské veřejnosti.

- Zajistit kvalitu služeb úřadu OHK, zejména pro členskou základnu, včetně kvalitní práce představenstva.
- Poskytovat servis, zejména informační a osvětový. Zajistit vysokou kvalitu práce Informačního místa pro podnikatele.

- Působit na kulturu a kulturnost chování se podnikatelů, působit na etickou oblast chování se.

- V přiměřené míře prosazovat teritoriální patriotismus - lobovat za zájmy firem uvnitř regionu.

- Podílet se na činnosti v oblasti Rozvoje lidských zdrojů, působit na odborné a učňovské školství a nejmladší generaci v regionu.

- Podílet se na regionální politice a její tvorbě, regionálním rozvoji a propagaci regionu.

- Propagovat podnikatele a podnikatelskou sféru.

- Podílet se na procesech legislativních.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba
Telefon:
Web: http://www.ohkbruntal.cz/

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@ohkbruntal.cz | Informace přidány: 2015 Oct 8 13:24:06