Nová Mosilana, a.s.

Charbulova 1145/150, Brno, 61800

Logo firmy Kvalifikační předpoklady splňuje i kandidát, který předloží příslušné osvědčení o obdobné profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací.

Ochranná známka MOSILANA, jejíž dominantou je bílý beránek nad siluetou Brna, symbolizuje v současné době Novou Mosilanu, a.s. – jednoho z nejvýznamnějších výrobců pánských oblekových a dámských kostýmových tkanin z vlněných česaných přízí, jehož vlastníkem je italský nadnárodní koncern MARZOTTO GROUP.

Společnost svou činností navazuje na staleté tradice brněnských textiláků. V XVIII. století vznikají v českých zemích první textilní manufaktury a Brno se stává jedním z hlavních středisek výroby vlněných látek tehdejšího Rakousko-Uherska.

Až do skončení druhé světové války byla vlnařská výroba realizována v Brně v menších soukromých firmách – např. fa Brünner Kamgarn-Spinnerei, zvaná Kemka, Essler, bratři Kleinové, Weiss, Hecht, Neimark, Kohn a v mnoha dalších.

Po skončení druhé světové války dochází na základě vyhlášky Ministerstva průmyslu ke spojení těchto soukromých firem do národního podniku Moravsko-slezské vlnařské závody, které byly zapsány do obchodního rejstříku 18. 10. 1946.

V dalším období dochází administrativním aktem k rozdělení n. p. Moravsko-slezské vlnařské závody na pět samostatných subjektů, jedním z nich byl i národní podnik Mosilana.

Tento název nese podnik až do 31. 12. 1988 a od 1. 1. 1989 se mění na státní podnik Mosilana Brno, který je universálním právním nástupcem bývalého národního podniku.

Změna politicko-společenské situace v roce 1989 dává impuls k všeobecné privatizaci národního hospodářství. Privatizace státního podniku Mosilana Brno proběhla v tzv. první privatizační vlně a k 1. 5. 1992 vzniká Mosilana Brno, a.s.

Již před aktem privatizace byla vedena jednání s italským koncernem MARZOTTO S.p.A. o možnostech další spolupráce.

Tato jednání vyvrcholila dnem 4. 11. 1994 podpisem závěrečných dokumentů o kapitálovém vstupu firmy Marzotto S.p.A. do firmy Nová Mosilana, a.s.

Od 4. 11. 1994 je vlastníkem Nová Mosilana, a.s. MARZOTTO GROUP.

Od svého vzniku Nová Mosilana, a.s. jako součást MARZOTTO GROUP, zásadním způsobem změnila svou výrobní základnu, kterou charakterizuje ucelený výrobní cyklus, začínající vstupem režných česanců a končící hotovou tkaninou.

Došlo ke koncentraci veškeré výroby na jedno místo do výrobního areálu v Brně Černovicích a jeho rozšíření o nové výrobní a skladovací objekty. V několika vlnách došlo k obměně a modernizaci strojního parku a souvisejících technologických uzlů.

Výsledkem této aktivity je více než čtyřnásobné zvýšení výroby.

Poslední úspěchy souvisejí se schopností této firmy přizpůsobit výrobek požadovaným změnám stále náročnějšího zákazníka.

Kvalita výrobního procesu, jakož i finálních produktů je garantována nejen profesionalitou a odborníky, kteří zde pracují, ale i sérii obdržených certifikátů: Certifikátem CQS řady ISO 9001:2001, certifikátem Ecolabel, certifikátem Oeko-Tex Standard 100.

Kontakt

Kontaktní osoba Ervín Dankovský, Ing.
Telefon: 727902877
E-mail: nabor@mosilana.cz
Web: http://www.mosilana.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

karel_pokorny@mosilana.cz | Informace přidány: 2016 Sep 16 08:15:28