Montáže Přerov a.s.

9. května 119, Přerov, 75002

Historie společnosti Montáže Přerov a. s. začíná v roce 1953, kdy byl vytvořen samostatný montážní podnik.
K 1. 5. 1992 byla založena akciová společnost Montáže Přerov.
K nosnému programu společnosti patří montáže a demontáže investičních celků a technologických zařízení, strojírenská výroba, projektové řízení a pronájem mobilních jeřábů, rekonstrukce a opravy technologického zařízení cementáren, vápenek, cihelen, keramiček, úpraven rud a kameniva, dále výroba a montáž ocelových konstrukcí, technický servis a diagnostika technologických zařízení.
Strategie společnosti je postavena na:
• upevňování pozice na stávajících klíčových trzích
• dynamický rozvoj na trzích EU, USA a Ruska
• spolupráce s nejvýznamnějšími světovými společnostmi v oboru
• rozšiřování výrobních prostor, technické a technologické vybavenosti
V rámci rozvoje společnosti a její expanze na dalších trzích jsou v současnosti budovány pobočky v Norsku, USA a Rusku.

Kontakt

Kontaktní osoba Mária Štafurová
Telefon: 581267481
E-mail: stafurova@montaze.cz
Web: http://www.montaze.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

montaze@montaze.cz | Informace přidány: 2014 Nov 25 11:11:24