Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha, 12800

Logo firmy (1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní
správy pro soudy a státní zastupitelství.

(2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k

úvěrovým a garančním dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká

republika.

(3) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní

správy pro vězeňství; je mu podřízena Vězeňská služba České

republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje telekomunikační

síť Vězeňské služby České republiky.

(4) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní

správy pro probaci a mediaci.

(5) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při

vyřizování stížností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv

a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu

o občanských a politických právech a koordinuje provádění

rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů.

Kontakt

Kontaktní osoba Jana Krpálková
Telefon: 221 997 453
E-mail: jkrpalkova@msp.justice.cz
Web: http://www.eudeska.justice.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

jkrpalkova@msp.justice.cz | Informace přidány: 2017 Sep 21 15:41:48