MAS - Střední Polabí, o.s.

Rybářská, Čelákovice, 25088

Logo firmy MAS Střední Polabí, o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo na návrh pětičlenného přípravného výboru dne 18.1.2013 registrací stanov MAS Střední Polabí, o.s. Ministerstvem vnitra ČR, s cílem využít jedinečné možnosti zapojit se do Programu rozvoje venkova 2014-2020. Ustavující Valná hromada MAS proběhla 8.2. 2013 v Lázních Toušeň, kde proběhla volba kolektivních orgánů organizace.

Prvním větším počinem bylo podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na Státní zemědělský a intervenční fond, opatření III. 4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, která nám byla dne 17.5.2013 schválena. V červnu , konkrétně 26.6.2013 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace se Státním zemědělským a intervenčním fondem (SZIF).

Cíle MAS Střední Polabí, o.s. jsou zejména:

ochrana nejvýznamnějších hodnot území MAS Střední Polabí, kterými jsou zejména venkovská prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí
podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni
zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a středního podnikání, multifunkčního zemědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky aj.
zabezpečení koordinovaného postupu členů MAS při všestranném rozvoji výše uvedeného území

Kontakt

Kontaktní osoba Barbora Roušarová
Telefon: 774842464
Web: http://www.strednipolabi.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

info@strednipolabi.cz | Informace přidány: 2014 Dec 9 09:16:46