KOFING REAL s.r.o.

Kirilovova 628, Paskov, 73921

Logo firmy Jsme dceřinou společností firmy KOFING, a.s., spadající do skupiny PROMET GROUP. Původním posláním společnosti je řešit otázky správy nemovitostí. Aktuálně zajišťujeme také provoz vlastní agentury práce.

Agentura práce nabízí komplexní služby v oblasti lidských zdrojů. Naši poradci disponují dlouholetými zkušenostmi v poskytování komplexních personálních služeb a znalostmi aktuální situace na trhu práce.
Naším cílem je spokojený zákazník, který se na nás opakovaně obrací. Poskytování co nejkomplexnějších služeb, vybudování dlouhodobé spolupráce, abychom co nejlépe poznali firemní kulturu zákazníka, a tím mohli nalézt nejvhodnější pracovníky a nejvhodnější řešení pro zákazníka. Dlouhodobým zákazníkům poskytujeme přednostní personální servis.

U uchazečů o zaměstnání akceptujeme osvědčení o zkoušce z profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kontakt

Kontaktní osoba Lucie Glogarová
Telefon: 558 411 832, 724 938 774
E-mail: agentura@kofing.cz
Web: http://www.KOFING.cz

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Zámečník

Požadované zkoušky:
 

řidič VZV

 

svářeč


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

agentura@kofing.cz | Informace přidány: 2015 Jul 15 10:59:55