HAPPY PRESCHOOL, s.r.o.

Obřanská 128, Brno, 61400

Logo firmy Naše společnost nabízí kurzy profesní kvalifikace Chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Úspěšným složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M) je absolvent/ka připřaven/a na úspěšný výkon následujících pozic:

Chůva samostatně pečující v domácnosti o dítě nebo děti ve věku do zahájení povinné školní docházky podle pokynů rodičů (zákonných zástupců dítěte),

pečující osoba v dětské skupině (na základě novelizace zákona č.247/2014 Sb.),

pečující osoba v soukromém zařízení péče o děti předškolního věku,

chůva v dětském koutku,

školní asistent v mateřských školkách, které přijímají děti mladší 3 let.

Profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Vás opravňuje k provozování vlastního zařízení péče o děti předškolního věku. Držitel osvědčení je oprávněn k provozování vázané živnosti péče o děti do tří let věku v denním režimu.

Kontakt

Kontaktní osoba Petra Krajplová
Telefon: 739007513
E-mail: happy.chuva@gmail.com
Web: https://chuvy.happypreschool.cz

Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

happy.chuva@gmail.com | Informace přidány: 3.12.2018 17:22:28