Eduschool s.r.o.

Příkop 4, Brno, 60200

Logo firmy Společnost Eduschool s.r.o. organizuje a pořádá veřejné kurzy v oblasti ICT, rozvoje osobnosti. Vzdělává v oblasti NSK ve více jak 40 oborech. Pořádá rekvalifikační kurzy uznané MŠMT ČR.

„Pro doložení kvalifikace uchazečů o práci uznáváme i Osvědčení o profesní kvalifikaci dle NSK.“

Kontakt

Kontaktní osoba Michal Hanák
Telefon: 776009039
E-mail: hanak@eduschool.eu
Web: http://www.eduschool.eu

Výhledově budeme pro firmu hledat tyto klíčové a nedostatkové pozice:

Lektor v kurzech NSK

Předpokládáme, že v příštích 5 letech přijmeme 10 zaměstnanců.


Uložte si firmy, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kde se nachází

Zdroj informací

hanak@eduschool.eu | Informace přidány: 2014 Nov 11 13:17:51