Popis pracovní pozice

Pícecká kancelář destinačního managementu v současné době zařazená v rámci Sladovny Písek, o.p.s.,
hledá samostatnou osobnost s velmi vyspělými vyjednávacími, obchodními a organizačními schopnostmi.
Náplň práce:
- Vytvoření destinace v rámci regionu a kontextu ČR
-Tvorba strategie cestovního ruchu a marketingové strategie pro Písek a Písecko
- Komunikace a spolupráce se subjekty cestovního ruchu v Písku, v Jihočeském kraji a na národní úrovni
- Komunikace s médii a veřejností
- Navržení, vyjednání a realizace kroků k vytvoření samostatného subjektu destinačního managementu
(včetně ekonomického modelu fungování), úzká spolupráce s městem Písek
Požadujeme:
- Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (specializace cestovní ruch
výhodou) v oboru cestovního ruchu, kultury nebo propagace; praxe v oboru minimálně 3 roky
- Nebo
SYSTÉM NABÍDEK A POPTÁVEK JHK
- Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání; praxe v oboru minimálně 5 let
- Znalost anglického nebo německého jazyka na úrovni min. středně pokročilý
- Orientace v dotační politice Evropské unie, státu a dalších subjektů
- Vstřícné a reprezentativní vystupování, komunikativnost a dobré prezentační dovednosti
- Schopnost vyjednávat na místní, regionální a celostátní úrovni s širokým spektrem partnerů a vytvářet
aktivní síť partnerů
- Znalost a schopnost strategického plánování
- Zkušenosti s projektovým managementem
- Znalost místních reálií a turistického potenciálu regionu
- Uživatelská znalost práce s PC
- Samostatnost, zodpovědnost, organizační schopnosti, koncepční myšlení, kreativita, časová flexibilita
- Trestní bezúhonnost
- Řidičský průkaz sk. B
Termín nástupu: 01. 07. 2015
Místo výkonu práce: Písek
Platové podmínky: 20 – 25 000 Kč měsíčně / dle výsledků
Plný pracovní úvazek na smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2015 s možností prodloužení pracovní smlouvy
na dobu neurčitou
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, datum a podpis uchazeče
Přílohy přihlášky:
- Strukturovaný životopis s fotografií, přehledem dosavadní praxe, odborných znalostí a dovedností
vztahujících se k dané pozici
- Ověřená kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
- Výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)
– originál či ověřená kopie
- Motivační dopis s návrhem koncepce dalšího směřování rozvoje cestovního ruchu v destinaci Písecko pro
období 2016 – 2018 (min. rozsah 2 strany A4) Pro výběrové řízení bude kvalita koncepce rozvoje
destinačního managementu navržená uchazečem významným faktorem.
SYSTÉM NABÍDEK A POPTÁVEK JHK
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně, popř. zašlete nejpozději do 24.5.2015 do
16hod na adresu: Sladovna Písek o.p.s., Velké nám. 113, 397 01 Písek. Přihlášky doručené po tomto datu
budou vyřazeny.
Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – pracovník Destinačního managementu Písecko“
Přihláška k výběrovému řízení bude případně vrácena na vyžádání. V souvislosti s účastí ve výběrovém
řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním a archivací osobních údajů uvedených v
přihlášce a jednotlivých přílohách.
Podrobnější informace podá: Ing. Karolína Bočková, e-mail: vedouci.kdm@sladovna.cz, tel. 387 999 999


Firma: SLADOVNA PÍSEK o.p.s.
IČ: 26108658
Místo pracoviště: Velké náměstí 113, Písek
Typ úvazku: Plný úvazek
Forma: Pracovní poměr
Nástup od:
Hrubá mzda: 20,000 Kč
Min vzdělání: Středoškolské vzdělání s maturitou
Kontakt: Karolína Bočková, vedouci.kdm@sladovna.cz, 602958060
Odpovědět

Oslovte zaměstnavatele a zajímejte se o toto volné místo.

Dostávejte informace o volných místech přímo do své e-mailové schránky!

Zaregistrujte se zdarma

Zdroj informací

vedouci.kdm@sladovna.cz | Informace přidány: 2015 Jun 4 12:45:29