Hledané slovo: výrobní dělník

Zahradnický dělník

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Stavební dělník

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Lesní dělník

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním

Dělník v oděvní výrobě

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Dělník v textilní výrobě

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Strojírenský dělník

Strojírenský dělník provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce

Traťový dělník

Traťový dělník provádí stavbu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku ručně a drobnou mechanizací.

Dělník pro těžbu dřeva

Dělník pro těžbu dřeva provádí těžbu dříví a výrobu zadaných sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.

Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Dělník výroby bednění

Dělník výroby bednění zhotovuje jednoduché bednění, sestavuje a demontuje systémové bednění, ukládá části bednění.

Dělník výroby dřevařských polotovarů

Dělník výroby dřevařských polotovarů ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary

Traťový dělník - obchůzkář

Traťový dělník – obchůzkář provádí běžné odborné práce při stavbě, údržbě, opravách

Výrobce knedlíků

Výrobce knedlíků samostatně vyrábí určené druhy knedlíků v průmyslové výrobě na výrobním

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních

Hutník přípravář vsázky aglomerace

Hutník přípravář vsázky aglomerace obsluhuje výrobní zařízení pro přípravu a výrobu aglomerační směsi.

Obsluha kamenických strojů

Obsluha kamenických strojů obsluhuje programově řízené stroje a programově řízené výrobní linky v kamenické výrobě.

Výrobce aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Výrobce aglomerovaných materiálů na bázi dřeva seřizuje a obsluhuje výrobní uzly linky na výrobu aglomerovaných materiálů.

Výrobce kovové bižuterie

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Výrobce skleněné bižuterie

Výrobce skleněné bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě skleněné bižuterie.

Uklízeč průmyslových ploch

strojní výrobní závody, sklady a ostatní průmyslové objekty.

Nábytkářský technolog

Nábytkářský technolog stanovuje technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby.

Hutní technolog

Hutní technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu pro jednodušší hutní výrobu.

Sklářský technolog

Sklářský technolog je kvalifikovaný pracovník, který vypracovává ucelené části technologického postupu výroby a stanovuje technické, technologické a množstevní požadavky výroby.

Vysekávač

Vysekávač vykonává odborné práce při vysekávání a oddělování dílců obuvi z různých materiálů pro další zpracování.

Kožařský technolog

Kožařský technolog samostatně připravuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kožedělné výroby.