Hledané slovo: traktorista

Traktorista v pěstební činnosti

Traktorista v pěstební činnosti je kvalifikovaný pracovník v lesním hospodářství zabezpečující

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách organizuje a vykonává činnosti spojené

Pěstitel základních plodin

Pěstitel základních plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním, sklizní a posklizňovými úpravami hlavních zemědělských plodin (obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin).

Údržbář lesních cest

Údržbář lesních cest provádí drobné opravy lesních cest a vývozních linek, instaluje svodnice, udržuje a opravuje příkopy a vyřezává zeleň podél cest.