Hledané slovo: senior business analyst

Samostatný účetní

Samostatný účetní zajišťuje a odpovídá za účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.

Pojistný analytik

Pojistný analytik zodpovídá za přípravu a zpracování rozborů a analýz o pojistném trhu.

Pojistný matematik

Pojistný matematik provádí náročné pojistně-technické výpočty, včetně matematického modelování, a který zpracovává pojistně matematické analýzy a tvoří kalkulační protokoly pro jednotlivé produkty.