Hledané slovo: ostatn�� pomocn�� manipula��n�� pracovn��ci

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař zajišťuje předběžnou přípravu surovin a spolupracuje s kuchařem při výrobě pokrmů.

Pomocný pracovník ve strojírenství

Pomocný pracovník ve strojírenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce

Horník v ostatních činnostech v dole

Horník v ostatních činnostech v dole spolupracuje při hornických pracích v dobývání a ražení

Pomocný lodník

Pomocný lodník vykonává palubní práce na plavidle, a to pouze pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka.

Pomocný pracovník obrábění kovů

Pomocný pracovník obrábění kovů vyrábí dle zadané výkresové dokumentace, případně dle pokynů

Piercér

Piercér aplikuje náušnice a ostatních ozdoby do lidské kůže.

Dělník v oděvní výrobě

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Dělník v textilní výrobě

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Přípravář rychlého občerstvení

Přípravář rychlého občerstvení zajišťuje pomocné práce a přípravu jednoduchých pokrmů v gastronomickém zařízení rychlého občerstvení.

Stavební dělník

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Zahradnický dělník

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Lesní dělník

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, v těžební činnosti a při údržbě lesních cest a svážnic a to s použitím ručního nářadí.

Dozorce depa

Dozorce depa organizuje přístavby hnacích a tažených vozidel na plánovanou údržbu a ostatní druhy oprav.

Firemní recepční

Firemní recepční zajišťuje chod recepce společnosti a jednoduchou administrativu pro management společnosti i pro ostatní zaměstnance.

Montážník nábytku

Montážník nábytku provádí montáž a demontáž nábytku, jeho dílů a ostatních interiérových prvků

Uklízeč průmyslových ploch

strojní výrobní závody, sklady a ostatní průmyslové objekty.

Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Výrobce dřevěných hraček

Výrobce dřevěných hraček podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné výrobky ke hře dětí ze dřeva a pomocných materiálů.

Sanitář

, na úseku patologie a transfúzních stanic a na operačních úsecích pod vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace zabezpečuje pomocn...

Pokojská

a pomocné práce v hotelech, penzionech, restauracích a jiných gastronomických zařízeních.

Tesař

a udržuje vázané dřevěné konstrukce, bednění, dřevěné obklady a pomocné dřevěné konstrukce na stavbě.

Kapitán IV. třídy

Kapitán IV. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, o výtlaku do 300 m3 a s maximální kapacitou 60 cestujících na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jež jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vod...

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

a ostatních přírodních materiálů, včetně historického nábytku, intarzie a marketerie, obložení, rámů a výplně otvorů, s výjimkou kulturních p...

Dozorce výhybek

od výměn a výkolejek, vydávání příkazů přiděleným výhybkářům, obsluhu pomocných stavědel, vedení