Hledané slovo: letecký letadlový mechanik technik

Letecký mechanik pro drak

Letecký mechanik pro drak provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy draku letadel podle provozních předpisů.

Letecký technik

Letecký technik koordinuje práce při zajišťování údržby a oprav palubních systémů a kontrolních zařízení v letadle.

Mechanik letadlových přístrojů

Mechanik letadlových přístrojů provádí montáž, opravy, seřizování a zkoušení leteckých

Palubní technik

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Mechanik osobních vozidel

Mechanik osobních vozidel provádí samostatně údržbu, diagnostiku závad, opravy a seřizování motorových osobních vozidel.

Mechanik brýlové optiky

Mechanik brýlové optiky strojně i ručně vyrábí a opracovává optické díly a brýlové obruby.

Mechanik optických přístrojů

Mechanik optických přístrojů provádí montáž, justáž a opravy opticko-mechanických podskupin a přístrojů.

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské

Mechanik klávesových hudebních nástrojů

Mechanik klávesových hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy klávesových hudebních nástrojů.

Mechanik akordeonů a foukacích harmonik

Mechanik akordeonů a foukacích harmonik zhotovuje a opravovuje všechny druhy akordeonů a foukacích harmonik.

Palubní průvodčí v letecké dopravě

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Mechanik polygrafických strojů

Mechanik polygrafických strojů samostatně provádí opravy, údržbu a seřizování polygrafických strojů.

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy dechových a bicích hudebních nástrojů.

Pěstební technik

Pěstební technik organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném

Mechanik motorových lokomotiv

Mechanik motorových lokomotiv provádí opravy spalovacích motorů, převodových ústrojí a dalších příslušenství motorových lokomotiv.

Mechanik opravář strojů

Mechanik opravář strojů provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Technik likvidace pojistných událostí

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí

Polygrafický technik mistr

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Technik autoservisu

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Inseminační technik

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci

Technik BOZP

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Těžební technik

Těžební technik organizuje zejména těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku

Veterinární technik

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.