Hledané slovo: Zdravotni��t�� asistenti

Asistentka

Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

Asistent režie

Asistent režie spolupracuje s režisérem při nastudování a realizaci uměleckého díla ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě.

Porodní asistentka

. Porodní asistentka zajišťuje odbornou celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví

Radiologický asistent

. Radiologický asistent provádí radiologické zobrazovací postupy a ozařovací techniky, včetně

Asistent soudce Ústavního soudu

Asistent soudce Ústavního soudu vykonává pro soudce právní expertizy a další odborné právnické

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu

Asistent soudce Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu vykonává pro soudce právní

Zdravotní laborant

. Zdravotní laborant provádí odborné činnosti související s odběrem, laboratorním zpracováním

Referent železniční dopravy

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Firemní recepční

Firemní recepční zajišťuje chod recepce společnosti a jednoduchou administrativu pro management společnosti i pro ostatní zaměstnance.

Uklízeč ve zdravotnických zařízeních

jako jsou nemocnice, polikliniky, zdravotní střediska, odborná zdravotnická pracoviště, zařízení pro zdravotní rehabilitace a masáže, krevní banky aj.

Všeobecná sestra

a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotn...

Kynolog

České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní ...

Sociální pracovník ve vězeňské službě

Sociální pracovník ve vězeňské službě zajišťuje soustavnou sociální a sociálně-právní pomoc ve styku s vězněnými osobami, sociálně-právní poradenství a spolupráci i vzájemnou informovanost mezi zainteresovanými subjekty (intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, Polici...

Poradce pro ochranu rostlin

Poradce pro ochranu rostlin provádí analýzu zdravotního stavu porostů, rostlinných produktů

Výživový poradce

těchto návyků při respektování zásad zdravé výživy, navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klienta.