Hledané slovo: Volná pozice v Komerční bance

Pracovník klientského centra banky

Pracovník klientského centra banky poskytuje po telefonu komplexní podporu stávajícím i potenciálním klientům banky.

Pedagog volného času

. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného

Záchranář na volné vodě

Vodní záchranář na vodních plochách a tocích zajišťuje bezpečnost jejich uživatelů, usměrňuje jejich chování a vodní aktivity a je-li nezbytné, je připraven vykonat příslušný záchranný zásah.

Makléř

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku

Vazač květin

Vykonavatel pozice Vazač květin provádí základní vazačské práce s květinami živými i sušenými, včetně doplňkového vazačského materiálu.

Producent krmného hmyzu

Producent krmného hmyzu zajišťuje kvalifikovaně vedený chov krmného hmyzu pro komerční, případně expoziční účely.

Tranzitér

Tranzitér vykonává komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin, vede evidenci železničních vozů a vyhledává chybějící vozy.

Bankovní pracovník

Bankovní pracovník zajišťuje základní kontakty a přímá jednání s klienty při realizaci všech bankovních služeb a obchodů poskytovaných peněžním ústavem, vedení evidence a vypracování podkladů pro práci vrcholového managementu.

Osobní pokladník železniční dopravy

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Producent savců pro krmné a pokusné účely

(laboratorní myši, laboratorní potkani, morčata aj.) pro komerční, zájmové a expoziční účely.

Finanční auditor

a pravdivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Zoolog specialista

, ohrožených nebo vzácných zvířat v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních (zookoutky, záchranné, zájmové a komerční chovy).

Produkční

Produkční přípravuje a organizuje výstavy a veřejné akce kulturního nebo komerčního zaměření s vysokou společenskou účinností.

Instalatér vodovodů

venkovních vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí. (PRO TUTO POZICI SE PŘIPRAVUJE NOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ).

Specialista analýzy finančního trhu

návrhy, stanoviska a doporučení pro koncepční a strategické rozhodování vedení banky.

Uklízeč ve zdravotnických zařízeních

jako jsou nemocnice, polikliniky, zdravotní střediska, odborná zdravotnická pracoviště, zařízení pro zdravotní rehabilitace a masáže, krevní banky aj.

Soudce obecných soudů

Soudce obecných soudů jako zákonný soudce v pozici samosoudce nebo jako člen soudního senátu