Hledané slovo: Vodař údržba vodních toků

Vodař - údržba vodních toků

Vodař - údržba vodních toků provádí odborné stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl včetně obsluhy strojů a zařízení.

Projektant vodních staveb

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických

Údržba veřejné zeleně

Pracovník údržby veřejné zeleně vykonává základní práce při ošetřování travnatých ploch, okrasných dřevin a květin.

Vodohospodářský samostatný technik

Vodohospodářský samostatný technik zajišťuje, organizuje a řídí správu, provoz a údržbu vodních

Záchranář na volné vodě

Vodní záchranář na vodních plochách a tocích zajišťuje bezpečnost jejich uživatelů, usměrňuje

Poříčný

Poříčný provádí kontrolu a sledování stavu toku včetně souvisejícího území a údržbu průtočnosti koryt, břehových opevnění a porostů.

Chovatel vodní drůbeže

Chovatel vodní drůbeže obstarává chov na farmách. Zajišťuje reprodukci a líhnutí drůbeže

Hrázný a jezný

Hrázný a jezný zabezpečuje provoz vodních děl, provádí obsluhu a údržbu jezových, plavebních a přehradních zařízení dle manipulačního a provozního řádu.

Logistik výroby

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Specialista logistiky výroby

Specialista logistiky výroby řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s rozsáhlou a náročnou výrobou.

Kormidelník

strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, na vodních cestách v České republice a na zahraničních

Finanční auditor

a pravdivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Nákupčí

Nákupčí zajišťuje prostřednictvím různých komunikačních toků, včetně manipulace

Převozník I. třídy

Převozník I. třídy je oprávněn vést převozní loď s vlastním strojním pohonem nebo bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR.

Kapitán IV. třídy

na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jež jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vod...

Převozník III. třídy

Převozník III. třídy je oprávněn vést převozní loď na určeném přívozu na vodních cestách ČR kromě využívaných dopravně významných cest.

Strojmistr lodní dopravy II. třídy

Strojmistr lodní dopravy II. třídy obsluhuje plovoucí stroj při práci na vodních cestách ČR, kromě cest významně dopravně využívaných.

Montér točivých strojů

točivých strojů, např. kompresorů, vodních a parních turbín, čerpadel apod., včetně jednoduchého svařování a navařování.

Rybníkář

Rybníkář obsluhuje rybniční zařízení, provádí jejich údržbu, zajišťuje optimální vodní režim

Rybář

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Samostatný rybářský technik

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Disponent lodní dopravy

Disponent lodní dopravy komplexně koordinuje dopravu zboží po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí.

Mechanik polygrafických strojů

Mechanik polygrafických strojů samostatně provádí opravy, údržbu a seřizování polygrafických strojů.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Zemědělský mechanizátor

Zemědělský mechanizátor zajišťuje provoz, opravy a údržby zemědělské a lesní techniky.