Hledané slovo: Vedouc�� sportovi����

Vedoucí týmu

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného

Vedoucí úklidových pracovníků

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje personálně, technicky i materiálně hygienický úklid ploch, které se vyskytují v různých objektech.

Vedoucí stravovacího úseku

Vedoucí stravovacího úseku řídí oblast stravování ve větší provozní jednotce.

Vedoucí posunu

Vedoucí posunu zajišťujíce posun kolejových vozidel v přidělených obvodech.

Vedoucí recepce

Vedoucí recepce řídí a organizuje práce v hotelové recepci, poskytuje informace o hotelových službách.

Vedoucí zájezdu

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Vedoucí provozu lanových drah

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Dispečer v železniční dopravě

Dispečer v železniční dopravě je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje činnost výkonných jednotek v přiděleném obvodu ČD.

Kožařský technik mistr

Kožařský technik mistr podle plánu výroby řídí a organizuje práci pracovního kolektivu v daném technologickém úseku kožedělné výroby.

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Sociolog specialista

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Závěry sociologické analýzy jsou uplatněny v akademickém sektoru i mimo něj ve veřejném, soukromém a neziskovém sektoru.

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních dělníků při plnění úkolů stanovených operativním plánem.

Inženýr chemie technolog

Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů.

Hutní inženýr technolog

Hutní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu v procesu hutní výroby.

Keramický technolog

Keramický technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje rozsáhlé technologické přípravy keramické výroby.

Mistr teplárny

Mistr teplárny řídí a organizuje práce v příslušném technologickém úseku teplárny.

Sklářský inženýr technolog

Sklářský inženýr technolog zabezpečuje komplexní stanovování nejsložitějších technologických postupů, technologickou přípravu sklářské a bižuterní výroby a řízení tvorby typových technologických normativů.

Disponent likvidace pojistných událostí

Disponent likvidace pojistných událostí provádí metodické řízení likvidací pojistných událostí, kontrolní činnost a likvidaci nejnáročnějších pojistných událostí.

Dřevařský technolog

Dřevařský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé dřevařské a nábytkářské výroby.

Chemický technolog

Chemický technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu chemických procesů a chemických provozů podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Papírenský technolog

Papírenský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který provádí komplexní stanovování technologických postupů nebo zajišťování technologické přípravy rozsáhlé výroby a zpracování papíru a celulózy.

Polygrafický technik dispečer

Polygrafický technik dispečer řídí a koordinuje polygrafickou výrobu na svěřených výrobních úsecích podle operativních plánů nebo dispečerských příkazů.

Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí řídí výstavbu stavebních objektů většího rozsahu nebo vyšší složitosti. Pro vybrané činnosti podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro provádění stavby autorizaci v odpovídajícím oboru.