Hledané slovo: Všeobecní administrativní pracovníci

Uklízeč administrativních ploch

Uklízeč administrativních ploch provádí úklid a čistí plochy v administrativních budovách podle harmonogramů a pokynů provozního pracovníka.

Všeobecná sestra

. Všeobecná sestra poskytuje a zajišťuje ošetřovatelskou péči, jejímž účelem je udržení, podpora

Učitel všeobecně předmětů střední školy

Učitel všeobecně předmětů střední školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který

Administrátor pošt

Administrátor pošt řídí administrativní a personální činnosti menší pošty a vykonává práce spojené s provozem pošty.

Bankovní pokladník

v tuzemské i zahraniční měně, včetně související administrativní činnosti.

Úředník registrace živností

Úředník registrace živností je pracovník s vyšší kvalifikací, který zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Asistentka

Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

Místní zástupce cestovní kanceláře

), který poskytuje cestujícím klientům praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti

Učitel druhého stupně základní školy

k získávání vědomostí a dovedností žáků na druhém stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách ...

Učitel prvního stupně základní školy

, směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků na prvním stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve...