Hledané slovo: VŠEOBECNÝ LÉKAŘ (ZamK)

Zubní lékař

. Zubní lékař vykonává profesi zubního lékaře specialisty nebo je postgraduálním studentem, který

Veterinární lékař

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru

Všeobecná sestra

. Všeobecná sestra poskytuje a zajišťuje ošetřovatelskou péči, jejímž účelem je udržení, podpora

Učitel všeobecně předmětů střední školy

Učitel všeobecně předmětů střední školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který

Veterinární technik

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Ošetřovatel

. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Učitel druhého stupně základní školy

k získávání vědomostí a dovedností žáků na druhém stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách ...

Učitel prvního stupně základní školy

, směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků na prvním stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve...