Hledané slovo: VŠEOBECNÁ SESTRA SE SPECIALIZACÍ V INTENZIVNÍ PÉČI

Všeobecná sestra

. Všeobecná sestra poskytuje a zajišťuje ošetřovatelskou péči, jejímž účelem je udržení, podpora

Psycholog v sociální péči

Psycholog v sociální péči zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského poradenství.

Porodní asistentka

. Porodní asistentka zajišťuje odbornou celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví

Učitel všeobecně předmětů střední školy

Učitel všeobecně předmětů střední školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který

Pstruhař

Pstruhař provádí intenzivní chov lososovitých ryb v řízených podmínkách a zajišťuje krmení a výlov ryb. Dohlíží na optimální kvalitu prostředí.

Obsluha pálicích pecí

Obsluha pálicích pecí provádí výpal výrobků z keramiky.

Ošetřovatel

. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Zubní lékař

současně získává svoji odbornou specializaci. Lékařskou činnost vykonává pod vedením zubního lékaře způsobilého k samostatnému výkonu pov...

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat zabezpečuje komplexní péči o hospodářská zvířata

Dentální hygienista

. Dentální hygienista provádí odbornou ošetřovatelskou péči v oblasti stomatologie na úseku lůžkové a ambulantní péče.

Chovatel koní

klisen. Dohlíží na péči o zdravé a nemocné koně, zajišťuje péči o kopyta koní.

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců zajišťuje péči o drůbež a běžce ve farmových chovech dle

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz zajišťuje péči o jednotlivé kategorie ovcí a koz a vytváří

Fyzioterapeut

. Fyzioterapeut provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového aparátu

Wellness specialista

Wellness specialista zajišťuje péči o různé skupiny klientů v biopsychosociálních souvislostech

Traktorista v pěstební činnosti

jednotlivé pracovní operace při přípravě půdy, obnově lesa, péči o lesní kultury a ve výchově

Kočí v lesní těžbě

potahu a vede výcvik koně k potažní práci a specifickému užití koně v lesní těžbě dřeva a práci v lese, zajišťuje péči a ochranu koně a jeho odchov.

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách

vlastností, setím, školkováním, péčí o semenáčky a sazenice, obalováním, zavlažováním a jejich vyzvedáváním a expedicí.

Řidič sanitky

péče a zdravotnické dopravy pod vedením pracovníků s vyšším stupněm kvalifikace.

Učitel druhého stupně základní školy

k získávání vědomostí a dovedností žáků na druhém stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách ...

Učitel prvního stupně základní školy

, směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků na prvním stupni základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve...

kastelán

návštěvnický povoz a průvodcovské služby. Spolupracuje s odbornými památkovými ústavy a s orgány státní památkové péče.

Sanitář

. Sanitář ve zdravotnických zařízeních na úseku lůžkové a ambulantní péče, v lázeňských zařízeních

Vodohospodářský samostatný technik

a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich čistotu a v rozvoji vodního hospodářství v území.

Zdravotnický záchranář

. Zdravotnický záchranář pracuje v oblasti neodkladné péče, zvláště v systému zdravotnické záchranné