Hledané slovo: Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci ve fyzikálních oborech

Slévárenský inženýr technolog

a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost ve slévárenské výrobě.

Vysokoškolský učitel

. Vysokoškolský učitel provádí pedagogické, vědecké, výzkumné a vývojové nebo umělecké činnosti

Disponent vzniku pojištění

Disponent vzniku pojištění stanovuje pojistné sazby, pojistné podmínky a typy pojistných produktů, provádí metodickou a kontrolní činnost.

Deratizér

Deratizér pomocí chemických a fyzikálních metod a přípravků potlačuje škodlivé organizmy

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách

s přípravou půdy v lesních školkách, jejím obděláváním a úpravou mechanických, fyzikálních a chemických

Chemik laborant

Chemik laborant provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech.

Koželuh

Koželuh zabezpečuje zpracování všech druhů kůží fyzikálně-chemickými i mechanickými postupy na useň.

Chovatel a jezdec dostihových koní

Chovatel a jezdec dostihových koní pečuje o hříbata a mladé koně a jejich správný vývoj

Instalatér vodovodů

venkovních vodovodních a kanalizačních přípojek a sítí. (PRO TUTO POZICI SE PŘIPRAVUJE NOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ).

Meteorolog

usměrňování systémů zabezpečování předpovědí počasí, zpracovává koncepce rozvoje meteorologie, klimatologie a jejich jednotlivých oborů.

Referent státní správy

Referent státní správy ve vymezené působnosti zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru

Samostatný referent státní správy

Samostatný referent státní správy komplexně zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru

Veterinární lékař

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru

Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní

Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní pečuje o mladé koně a jejich správný vývoj

Chovatel a jezdec sportovních koní

správný vývoj. Připravuje koně a jezdce na na příslušné discipliny klasického ježdění dle jejich

Architekt

a dalších. Podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro vybrané činnosti ve výstavbě autorizaci v odpovídajícím oboru.

Stavbyvedoucí

. Pro vybrané činnosti podle stavebního a autorizačního zákona musí mít pro provádění stavby autorizaci v odpovídajícím oboru.

Porodní asistentka

. Porodní asistentka zajišťuje odbornou celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví