Hledané slovo: Technolog - montážní výroby v automotive

Kožařský technolog

Kožařský technolog samostatně připravuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kožedělné výroby.

Strojírenský technik technolog

Strojírenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu strojírenské výroby.

Nábytkářský technolog

Nábytkářský technolog stanovuje technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby.

Sklářský technolog

Sklářský technolog je kvalifikovaný pracovník, který vypracovává ucelené části technologického

Chemický technolog

Chemický technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh

Polygrafický technik technolog

Polygrafický technik technolog samostatně stanovuje technologické postupy pro jednotlivé úseky

Hutní technolog

Hutní technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu pro jednodušší hutní výrobu.

Stavební technolog

Stavební technolog určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Inženýr chemie technolog

Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci

Keramický technolog

Keramický technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který stanovuje komplexní technologické

Oděvní technolog

Oděvní technolog je kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu oděvní výroby.

Slévárenský technolog

Slévárenský technolog je kvalifikovaný pracovník, který zpracovává dílčí technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Strojní inženýr technolog

Strojní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé strojírenské výroby.

Dřevařský technolog

Dřevařský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje komplexní

Papírenský technolog

Papírenský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který provádí komplexní stanovování

Vodárenský technolog

Vodárenský technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy

Hutní inženýr technolog

Hutní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu v procesu hutní výroby.

Keramický technik technolog

Keramický technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu keramické výroby.

Polygrafický inženýr technolog

Polygrafický inženýr technolog samostatně a komplexně stanovuje technologické postupy

Sklářský inženýr technolog

Sklářský inženýr technolog zabezpečuje komplexní stanovování nejsložitějších technologických

Slévárenský inženýr technolog

Slévárenský inženýr řídí zpracování technické dokumentace pro slévárenskou výrobu, řídí

Logistik výroby

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Pracovník výroby konzerv

Pracovník výroby konzerv připravuje a míchá suroviny pro výrobu konzerv, dále plní, uzavírá, tepelně opracuje a skladuje konzervy.

Dispečer důlní výroby

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící

Dispečer strojírenské výroby

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.