Hledané slovo: Technik lodní dopravy dispečer

Technik lodní dopravy dispečer

Technik lodní dopravy dispečer je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje

Disponent lodní dopravy

Disponent lodní dopravy komplexně koordinuje dopravu zboží po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí.

Strojmistr lodní dopravy II. třídy

Strojmistr lodní dopravy II. třídy obsluhuje plovoucí stroj při práci na vodních cestách ČR, kromě cest významně dopravně využívaných.

Dispečer železniční dopravy

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí

Polygrafický technik dispečer

Polygrafický technik dispečer řídí a koordinuje polygrafickou výrobu na svěřených výrobních

Dispečer v železniční dopravě

Dispečer v železniční dopravě je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje činnost výkonných jednotek v přiděleném obvodu ČD.

Technik silniční dopravy

Technik silniční dopravy je kvalifikovaný pracovník zajišťující v určeném rozsahu optimální

Dispečer důlní výroby

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící

Dispečer teplárny

Dispečer teplárny operativně řídí provoz systémů centrálního zásobování teplem.

Dispečer strojírenské výroby

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Hutní dispečer

Hutní dispečer je kvalifikovaný pracovník, který řídí formou dispečerských příkazů hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů.

Referent železniční dopravy

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Řidič osobní dopravy

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Pěstební technik

Pěstební technik organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném

Mistr silniční dopravy

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Pokladník nákladní železniční dopravy

Pokladník nákladní železniční dopravy zajišťuje pokladní činnost a vede nákladní pokladny v železniční dopravě.

Řidič nákladní dopravy

Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Operátor železniční dopravy

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Osobní pokladník železniční dopravy

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Technik likvidace pojistných událostí

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí

Polygrafický technik mistr

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Palubní technik

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Technik autoservisu

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce