Hledané slovo: Technici u��ivatelsk�� podpory informa��n��ch a komunika��n��ch technologi��

Strojírenský technik technolog

Strojírenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu strojírenské výroby.

Polygrafický technik technolog

Polygrafický technik technolog samostatně stanovuje technologické postupy pro jednotlivé úseky

Keramický technik technolog

Keramický technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu keramické výroby.

Kožařský technolog

Kožařský technolog samostatně připravuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu kožedělné výroby.

Nábytkářský technolog

Nábytkářský technolog stanovuje technologické postupy, zajišťuje technologickou přípravu a průběh nábytkářské výroby.

Hutní technolog

Hutní technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu pro jednodušší hutní výrobu.

Sklářský technolog

Sklářský technolog je kvalifikovaný pracovník, který vypracovává ucelené části technologického

Chemický technolog

Chemický technolog určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh

Pěstební technik

Pěstební technik organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném

Inženýr chemie technolog

Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Strojní inženýr technolog

Strojní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé strojírenské výroby.

Technik likvidace pojistných událostí

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí

Keramický technolog

Keramický technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který stanovuje komplexní technologické

Oděvní technolog

Oděvní technolog je kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu oděvní výroby.

Slévárenský technolog

Slévárenský technolog je kvalifikovaný pracovník, který zpracovává dílčí technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu slévárenské výroby.

Stavební technolog

Stavební technolog určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Dřevařský technolog

Dřevařský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje komplexní

Papírenský technolog

Papírenský technolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který provádí komplexní stanovování

Vodárenský technolog

Vodárenský technolog je kvalifikovaný pracovník, který stanovuje technologické postupy

Polygrafický technik mistr

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Hutní inženýr technolog

Hutní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu v procesu hutní výroby.

Polygrafický inženýr technolog

Polygrafický inženýr technolog samostatně a komplexně stanovuje technologické postupy

Technolog důlního díla

Technolog důlního díla navrhuje technologie, technologické postupy pro hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Báňský technolog specialista

Báňský technolog specialista řídí a navrhuje technologie a technologické postupy pro pracoviště